Nici companiile și nici instituțiile publice nu-și pot proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor în condițiile dezvoltării tehnologice a sitemelor informatice din zilele noastre fără a se asigura că întreg personalul angajat în utilizarea și administrarea sistemului informatic:

- A înțeles rolul și responsabilitățile pe care le are în cadrul organizației

- A înțeles organizarea și politica de securitate, procedurile și practicile existente la nivel de organizație

- Deține cel puțin la nivel de management, cunoștințele necesare și modalitățile tehnice de control adecvate corespunzătoare protejării resurselor IT pentru care sunt responsabili


Help with Search courses